Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Karlovca radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

22. prosinca 2022.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Karlovca radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se putem pošte preporučeno ili osobnom predajom dokumentacije u zatvorenoj omotnici u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca do 12.02.2023. godine

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Karlovaca imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti s WEB stranice grada Karlovca www.karlovac.hr ili neposredno u pisarnici grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, radnim danom u uredovno radno vrijeme.