JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Biograda na Moru

13. travnja 2021.

Poštovane,

 

Ovim putem Vas obavještavamo da je s jučerašnjim danom odnosno 12. travnja 2021. godine na web stranici Grada Biograda na Moru objavljena ODLUKA o raspisivanju IV. ( četvrtog) javnog natječaja za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) i

  1. (ČETVRTI) JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Biograda na Moru s pripadajućim Obrascima.

 

Link na web stranicu Grada Biograda na Moru:

https://www.biogradnamoru.hr/gradska-uprava-vrh/natjecaji-top/1950-iv-cetvrti-javni-natjecaj-za-kupnju-stana-iz-programa-drustveno-poticane-stanogradnje-pos