Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji šest višestambenih građevine POS-a, na lokaciji Biograd na moru (e-2017/221)

21. rujna 2017.