Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja višestambene građevine s uređenjem okoliša i parkirališta na parceli u gradu Krku

11. studenoga 2017.

Na kućni broj 2286/1 K.O. Krk-grad za program društveno poticane stanogradnje (e-2017/234)