Izgradnja višestambenih građevina iz programa POS-a na lokaciji Biograd na moru

19. svibnja 2017.

Dana 11. travnja 2017. godine, u prostorijama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), sklopljen je Ugovor o građenju 6 (šest) višestambenih građevina sa po 6 (šest) stanova (ukupno 36 stanova), na k.č.br. 3020/282, 3020/287, 3020/288, 3020/289, 3020290, 3020/301 k.o. Biograd na moru, prema Programu društveno poticane stanogradnje, između APN-a i trgovačkog društva CENTROGRADNJA d.o.o., 2. Plemičko 12, Zagreb.

Građevine se sastoje od prizemlja i dva kata (P+2K), a svakom stanu pridruženo je i po jedno parkirno mjesto.

Ukupna netto korisna površina (NKP) za 36 stanova sa parkirnim mjestima iznosi NKP= 1.937,76 m2.

Rok dovršenja radova iznosi 540 (petstotinačetrdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao do primopredaje građevina.

Vrijednost navedenog ugovora o građenju iznosi 8.578.999,98 kn (bez PDV-a).