Vlada je otvorila račun za donacije financijskih sredstava u akciji “Pomoć za obnovu nakon potresa”.

30. prosinca 2020.

Vlada je otvorila račun za donacije financijskih sredstava u akciji “Pomoć za obnovu nakon potresa”.

Ministar Marić objasnio je da se račun otvara po istom principu kao i za prikupljanje donacija nakon zagrebačkog potresa u ožujku te za borbu protiv covida i da je riječ o računu Državne riznice.

Napomenuo je kako ga od jutros novinari pitaju za navodnu pojavu lažnih računa, te uputio na službeni račun državne riznice i istaknuo da je “važno da se prate i instrukcije nadležnih institucija vezane za bilo koje druge mogućnosti i vidove pomoći”.

“Uz račun Crvenog križa, Državna riznica je službeni račun”, rekao je Marić i unaprijed zahvalio na uplatama, a medijima na pomoći.

Premijer Andrej PLenković je rekao da bi pojava lažnih računa u trenutnoj situaciji bila “zaista katastrofa”.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na račun: HR12 1001 0051 8630 0016 0, Državni proračun Republike Hrvatske, s pozivom na broj odobrenja: HR68  5444 – OIB uplatitelja.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan Republike Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke. BIC (SWIFT) CODE BANKE: NBHRHR2XXXX. Naziv i adresa primatelja: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Katančićeva 5, 10000 Zagreb. Broj računa: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0. Referenca plaćanja: Pomoć za obnovu nakon potresa.