POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

20. srpnja 2023.

 

Klasa: 112-01/23-01/5

Ur. broj: 356-01/23-3

Zagreb, srpnja 2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/23-01/5, Ur. broj: 356-01/23-1, od 4. srpnja 2023. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

Rukovoditelj odsjeka za računovodstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 12.) u Odjelu za financije i računovodstvo

  1. H. rođ. 1981. godine

 održati će se u APN-u (VI kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 26. srpnja 2023. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 19. srpnja 2023. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 26. srpnja 2023. godine, od 10,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatom koji uspješno položi pisani dio testiranja održati će se isti dan neposredno nakon objave rezultata istog.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i/ili razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.