POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

20. svibnja 2022.

 

 

Klasa: 112-01/22-01/4

Ur. broj: 356-01/22-23

Zagreb, 19. svibnja  2022.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/22-01/4, Ur. broj: 356-01/22-1, od 25. travnja 2022. godine za prijam u u radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

  1. Viši stručni savjetnik– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 15.) u Odjelu za financije i računovodstvo

 

 

1L.V.K. rođ. 1981.5O.K. rođ. 1973.
2K.H.  rođ. 1974.6D.O. rođ. 1972.
3E.K. rođ. 1960.7A.A. rođ. 1979.
4M.P. rođ. 1974.8I.T. rođ. 1976.

 

  1. Kontrolor– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 24.) u Odjelu za financije i računovodstvo

 

1J.O.B. rođ. 1985.7Ž.Đ. rođ. 1986.
2V.S. rođ. 1978.8D.L. rođ. 1967.
3D.J. rođ. 1980.9M.M. rođ. 1975.
4D.J.H. rođ. 1991.10I.H.R. rođ. 1978.
5R.Š. rođ. 1992.11A.K. rođ. 1971.
6R.M. rođ. 1976.

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 26. svibnja 2022. godine (četvrtak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta.

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 12. svibnja 2022. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 26. svibnja 2022. godine, od 11,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 12,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i/ili razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.