Održana Konferencija „Uspjesi & izazovi energetske obnove zgrada u RH“ i “Treći otvoreni dijalog partnera“ – zaštita od požara i rizici seizmičke aktivnosti koji utječu na energetske obnove zgrada

6. svibnja 2019.

U hotelu International u Zagrebu, u ponedjeljak 29. travnja 2019. godine, održana je Konferencija „Uspjesi & izazovi energetske obnove zgrada u RH“ s ciljem prezentiranja uspješnih rezultata i primjera dobre prakse temeljem do sada objavljenih poziva energetske obnove zgrada u RH financiranih iz ESI fondova. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici iz tijela u sustavu upravljanja ESI fondova, uspješni korisnici te ostali uvaženi gosti.

Republika Hrvatska u sklopu Nacionalne razvojne strategije 2030. postavila je strateške ciljeve o prelasku na pametno, kružno i klimatski otporno društvo, razvoj zelene infrastrukture i rješenja temeljnih na prirodi te povećanje energetske učinkovitosti u zagradarstvu i transformacija sadašnjeg fonda zgrada ka zgradama gotovo nulte energije.

Ispred Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prezentaciju o modelu ugovaranja energetskih usluga te dosadašnjim uspjesima energetske obnove zgrada javnog sektora putem ESCO modela, održao je Damir Vuletić, pomoćnik direktora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora.

Kroz Program obnove putem ESCO modela do sad je obnovljeno 69 zgrada javnog sektora na 12 lokacija, ukupne neto grijane površine 248.661,82m2, s postotkom uštede od 51,69% u odnosu na isporučenu energiju što iznosi na godišnjoj razini 59.996.804,35kWh te 30.717.739,20kn. Udio obnovljivih izvora energije je 19.87%.

U drugom dijelu konferencije odžan je „Treći otvoreni dijalog partnera“ – zaštita od požara i rizici seizmičke aktivnosti koji utječu na energetske obnove zgrada, koji je bio usmjeren na primjenu suvremenih rješenja i pravila zaštite od požara i rizika od pojačane seizmičke aktivnosti prilikom energetske obnove zgrada. U sklopu dijaloga nastavljeno je i pridruživanje novih partnera potpisivanjem „Povelje o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine“. APN se pridružio potpisivanjem Povelje 1. veljače 2019, na održanom „Drugom otvorenom dijalogu partnera“.