Održan prvi seminar projekta ENSMOV – Poboljšanje provedbe, praćenja i provjere politika uštede energije u skladu s člankom 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED)

26. prosinca 2019.

11. prosinca 2019. u Parizu održan je prvi seminar projekta ENSMOV (Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the Energy Efficiency Directive (EED)).

Seminaru je prisustvovalo oko 70 ljudi iz 12 zemalja te je on pružio pregled politika koje provode države članice EU vezanih članak 7. EED-a. Nacionalni stručnjaci dali su povratne informacije o tome što se dogodilo u njihovoj zemlji posljednjih godina i što slijedi za naredne godine. Seminar je također predstavio kratke slike o sustavu obveza energetske učinkovitosti (EEOs) i izboru alternativnih mjera.

Primjena članka 7. EED-a od strane država članica Europske unije (EU) pokazala je do sada da javna tijela imaju ograničeno vrijeme i resurse za koordinaciju razmjene iskustava na razini EU-a. Međutim, nacionalna tijela i dionici na tržištu dosljedno su pozdravili priliku za razmjenu iskustava, izazove u provedbi politike i rješenja u vezi s obvezama u pogledu energetske učinkovitosti (EEOs) i alternativnim mjerama te shemama praćenja i provjere (MRV).

Projekt ENSMOV će podržati nacionalna tijela putem konzorcija i dionika u 14 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Velika Britaniji, a obrađivati će ​​se i svih 28 država SAD-a i zemlje pristupnice EU) u nadgledanju, revidiranju, poboljšanju i dopuni dizajna programa praćenja i verifikacije uštede energije i osmisliti odgovarajuće politike kako bi se postigli ciljevi iz članka 7. EED-a

ENSMOV je trogodišnji je projekt Europske unije Obzor 2020. koji će se provoditi od lipnja 2019. nadalje.

APN se aktivno uključio u projekt kao dionik gdje na nacionalnoj razini provodi dvije alternativne mjere energetske učinkovitosti: Sustavno gospodarenje energijom u zagradama javnog sektora te energetska obnova zgrada javnog sektora po ESCO modelu.