U Bruxellesu održan međunarodni summit „Delivering net zero carbon buildings for all’ – BUILD UPON European Leaders’ Summit“

9. prosinca 2019.

3.-4.12.2019. u gradu Bruxellesu predstavnici APN-a zajedno s predstavnicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,  sudjelovali su u međunarodnom summitu „Delivering net zero carbon buildings for all’ – BUILD UPON European Leaders’ Summit“. Summit, održan pod  okriljem svjetske organizacije World Green Building Council,  će predstavljati jedan od ishoda projekta BUILD UPON2.

Europski projekt BUILD UPON2 financiran je od strane programa Obzor 2020 i predstavlja nastavak projekta uspješno provedenog projekta BUILD UPON, koji je trajao od 2015. do 2017. godine. Kao službeni početak projekta, odabran je datum 1. lipanj 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.731.755,00 EUR, a projekt će trajati 24 mjeseca.

Glavni cilj projekta BUILD UPON 2 je izgradnja međunarodnog dokumenta koji će služiti kao široko primjenjivi okvir za implementaciju Dugoročne strategije obnove zgrada kroz  suradnju s lokalnim, nacionalnim i europskim dionicima. Okvir će objediniti skup ključnih koraka i mjerljivih indikatora napretka nacionalnih strategija obnove zgrada te omogućiti integriranje podataka i iskustava na razini gradova. Osmišljen je kao alat koji će služiti gradskim tijelima u implementiranju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada i osigurati da lokalne inicijative budu usklađene s nacionalnom i europskom energetskom politikom. Između ostalog, projekt BUILD UPON2 razvija metodologiju za primjenu okvira koja daje upute o:

  • načinu integriranja Okvira u Akcijske planove energetski i klimatski održivog razvitka (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP),
  • smjernice za korištenje Okvira
  • načine prikupljanja i obrade podataka važnih za indikatore uspješnosti nacionalnih strategija.

Okvir obnove zgrada će se testirati i implementirati u 8 gradova pilota, a kao hrvatski grad pilot je odabran  grad Velika Gorica. Ostali gradovi uključeni u projekt kao gradovi piloti su: Budaörs (Mađarska); Dublin (Irska); Padova (Italija); Wroclaw (Poljska); Madrid(Španjolska); Eskişehir (Turska) te Leeds(Ujedinjeno Kraljevstvo).

APN na projektu, kao član Nacionalne upravljačke skupine, sudjeluje u unapređenju ostvarenja  postavljenih ciljeva energetske obnove te u sklopu sustavnog gospodarenja energijom, pruža podršku gradovima u provedbi projekta u smislu prikupljanja i obrade podataka kroz nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE).