Ključeve svojih novih domova preuzelo 22 viških obitelji

30. ožujka 2022.

U utorak, 29. ožujka 2022. godine, predstavnici APN-a, zajedno s predstavnicima Grada Visa, predali su novim vlasnicima ključeve njihovih stanova izgrađenih prema Programu društveno poticane stanogradnje.

 

Riječ je 22 stana koji su smješteni u tri višestambene građevine, katnosti prizemlje + 2kata + potrkovlje ukupne površine 1.262,90 m2.

Kupoprodajna cijena stana iznosi 1.350,00 €/m2.

Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 20 milijuna kuna, od čega 12,5 milijuna kuna poticajnih sredstva koje je osigurala Republika Hrvatska, te 7,5 milijuna kuna koje je prijenosom vlasništva zemljišta i izgradnjom komunalne infrastrukture s priključcima osigurao Grad Vis.

Ključeve stanova su novim vlasnicima uručili direktor APN-a, Dragan Hristov te gradonačelnik Grada Visa, Ivo Radica.

Inače, do sada je u Splitsko-dalmatinskoj županiji prema programu POS-a izgrađeno ukupno 1.188 stanova  i to 16 stanova u Imotskom, 130 stanova u Makarskoj, 11 stanova u Nerežišćima, 16 stanova u Sinju, 42 stana u Solinu, 955 stana u Splitu i 18 stanova u Vrgorcu.

Trenutno je u fazi izgradnje stambeno-poslovna građevina POS-a sa 17 stanova i 1 poslovnim prostorom u Solinu.

Dodajmo i kako je izgradnja stanova po programu POS-a već davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje doma.

U 2021. godini izgrađeno je 30 POS-ovih stanova (6 u Općini Cestica i 24 u Gradu Belišću) ukupne investicijske vrijednosti 18,3 milijuna kuna. Istovremeno, započela je gradnja 403 stana na sedam lokacija: Šibenik (127),  Zadar (100), Baška (13), Umag (84), Rovinj (24), Sveti Filip i Jakov (24) i Kutina (27). Osim navedenih lokacija, APN je tijekom prosinca 2021. godine sklopio Ugovore o građenju za građevinu u Solinu (17 stanova) i građevinu u Prelogu (20 stanova) te su ishođene lokacijske dozvole za višestambene zgrade na lokacijama u Osijeku (203 stana) i Gradu Zagrebu, lokacija Blato (152 stana).

Ukupna investicijska vrijednost stanova u izgradnji iznosi oko 203 milijuna kuna a za što je Republika Hrvatska putem poticajnih sredstava osigurala oko 51 milijuna kuna.

Do sada je kroz program POS-a izgrađeno preko 8.200 stanova a kontinuirano se priprema izgradnja novih, ovisno o potrebama gradova i općina, s čijim smo predstavnicima u stalnoj komunikaciji.