Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

19. prosinca 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”.

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15.1.2018. godine, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Više o samom pozivu možete pročitati ovdje.

Prema uputama za prijavitelje projektna zgrada mora biti uvedena u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE).

Poglavlje 2.6.2. Sektorski specifični kriteriji prihvatljivosti

Točka 14. Predmet projekta je zgrada (ETC) koja je uvedena u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE); PT2 provjerava dokaz ispisom iz ISGE-a.

Ukoliko Vaša zgrada nije otvorena u ISGE-u molimo Vas da nas kontaktirate na elektroničku poštu isge@apn.hr uz predmet poruke “Poziv 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora – otvaranje objekta u ISGE-u”.

Kako bi mogli otvoriti Vašu zgradu u ISGE-u pošaljite nam zadnji energetski pregled, certifikat, obostrane preslike zadnjih računa za energiju (električna energija, toplina, prirodni plin, ekstra lako loživo ulje, peleti, voda…). Uz navedene podatke potrebno je imenovati osobu koja će proći edukaciju za sustavno gospodarenje energijom.