Stručni skup „Razmjena iskustava o gospodarenju energijom korištenjem Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE)“ u Poreču

4. listopada 2018.

Dana 02. listopada 2018. održan je u prostorima Velike Vijećnice Gradske Uprave Grada Poreča – Parenzo stručni skup „Razmjena iskustava o gospodarenju energijom korištenjem Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE)“ koji je organiziran sklopu UNDP/GEF Projekta: “Uklanjanje prepreka za promociju i potporu Sustava energetskog menadžmenta u općnama Republike Srbije“ koji provodi Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Srbiji. Skup je otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Poreča, Nadia Štifanić Dobrilović, koja je u svom pozdravnom govoru poželjela dobrodošlicu svim okupljenima.

Skupu su nazočili energetski menadžeri Gradova Kragujevca i Pančeva, UNDP-ovi koordinatori projekta, predstavnici Grada Poreča, Istarske županije i Istarskih domova zdravlja, te APN-a. ISGE sustav je preko UNDP-a implementiran u Republici Srbiji pod nazivom ISEM u sklopu projekta „Uvođenje sistema energetskog menadžmenta u javnim zgradama u Srbiji“. Delegacija energetskih menadžera ISEM sustava je posjetila hrvatske kolege kako bi razmjenili svoja znanja, iskustva i izazove s kojima se suočavaju kada je u pitanju sustavno gospodarenje energijom. Gard Poreč je odabran zato što je izvrstan primjer dobre prakse sustavnog gospodarenja energijom korištenjem ISGE sustava.

Pokazano je kako se podaci iz ISGE sustava koriste u praksi pri analizi potrošnje energije i vode u zgradama, te pri izradi različitih projekata na razini Grada Poreča i na razini Istarske županije. Također je pokazano kako su Istarski domovi zdravlja kroz praćenje potrošnje i očitavanja u ISGE sustavu ostvarili novčane uštede koje su kasnije uložene, pored ostaloga, i u unaprijeđenje energetskih svojstava objekata.

Predstavljeni su rezultati i uštede ostvareni na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj postignuti korištenjem ISGE sustava kao alata za sustavno gospodarenje energijie kao i novorazvijena mobilna aplikacija za Informacijski sustav za gospodarenje energijom, mISGE, koja bi korisnicima trebala biti pripomoć u izvršavanju zakonskih obveza neovisno o pristupu računalu i internetu.