Informativna radionica „Predstavljanje „Pilot projekta uspostave i provedbe sustavnog gospodarenje energijom te razvoja novog modela financiranja“ te informacija i planova opremanja pilot zgrada i stanova, Karlovac“

2. studenoga 2023.

U utorak, 24.10.2023., u prostorijama Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić u gradu Karlovcu, održana je treća radionica iz reformske mjere C6.1.R6. (2021. – 2026.) Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO): “Pilot projekt uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom te razvoj novog modela financiranja“, koju je organizirala Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

APN, odnosno Odjel za sustavno gospodarenje energijom i ISGE, imenovan je za koordinaciju aktivnosti praćenja provedbe i izvršenja investicija od strane i u ime Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), nadležnog za provedbu komponente Inicijativa 6.: Obnova zgrada iz NPOO-a.

Cilj projekta je obuhvatiti i pratiti potrošnju energije i vode odabranih višestambenih zgrada, kroz nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), uspostavljanjem automatskog prikupljanja podataka, postizanje ušteda provedbom aktivnosti SGE-a te analiziranje mogućnosti razvoja i uspostave novog modela financiranja energetske obnove zgrada.

Krajnji rezultat reformske mjere je izrada smjernica, koje će biti objavljene na internetskim stranicama MPGI-a, za provedbu budućih energetskih obnova višestambenih zgrada na razini Republike Hrvatske, što uključuje i instalaciju obnovljivih izvora energije – dizalica topline i sl. Kvaliteta rezultata ovisi i o prikupljenim podacima tijekom provedbe ove faze pilot projekta – što će oni biti kvalitetniji, to će analize i smjernice biti kvalitetnije.

Identificirano je ukupno 6 jedinica lokalne (regionalne) samouprave (gradovi Karlovac, Rijeka, Split, Velika Gorica, Vukovar i Zagreb) u kojima su odabrane višestambene zgrade za provedbu pilot projekta. U svim gradovima odrađeni su tehnički pregledi zgrada na temelju kojih su izrađeni troškovnici opremanja zgrada i isporuke podataka o potrošnji energije i vode te su provedeni, ili su još u tijeku, postupci javne nabave po gradovima.

U okviru projekta, predviđeno je održavanje većeg broja sastanaka i informativnih i edukativnih radionica. Svrha radionice održane u Karlovcu bila je okupiti dionike s pilot područja grada Karlovca, s naglaskom na upravitelje i predstavnike suvlasnika odabranih višestambenih zgrada, i upoznati ih, primarno, s nadolazećim aktivnostima u pogledu ugradnje opreme na razini zgrade i pojedinih stambenih cjelina te kako nam oni sami mogu pomoći u provedbi. Osim navedenog, na radionici su predstavljene sve informacije o sustavnom gospodarenju energijom na razini države u javnom sektoru, o pilot projektu i potrebi za širenjem sustavnog gospodarenja energijom u višestambeni sektor, o dosadašnjem napretku projekta te prednostima i koristima za sve dionike.

Osim organizatora i ključnih stručnjaka na projektu, radionici su prisustvovali predstavnici suvlasnika dijela odabranih višestambenih zgrada, predstavnica tvrtke Inkasator d.o.o., gradskog upravitelja zgradama, predstavnici ugovorenog izvršitelja opremanja zgrada u postupku javne nabave za grad Karlovac, predstavnici Gradske toplane Karlovac i predstavnik grada Karlovca koji se okupljenima obratio uz uvodnu riječ.

Događaj su popratili i lokalni mediji.