Studijski posjet predstavnika BiH

14. lipnja 2017.

Temeljem uspješnog predstavljanja aktivnosti Odjela za sustavno gospodarenje energijom i nacionalnog Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) APN-a pod pokroviteljstvom UNDP BiH, šira delegacija predstavnika BiH odlučila je u okviru studijskog putovanja u Zagreb s fokusom na energetsku učinkovitosti prikupiti iskustvo za uspostavu i provedbu projekta energetske učinkovitosti kakav se proteklih godina provodi u Republici Hrvatskoj.


U studijskom posjetu, koji se održao u lipnju 2017. godine, gostovali su predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS te UNDP-a BiH.

APN se predstavio Programom energetske obnove zgrada javnog sektora i iskustvima s Ugovorima o energetskoj usluzi koji povodi Odjel za energetsku obnovu zgrada javnog sektora te s Nacionalnim Informacijskim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE) kao programom za prikupljanje i obradu podataka o potrošnji energije i vode u zgradama koji uključuje baze podataka sa podacima o zgradama. ISGE uređuje, razvija i nadopunjuje Odjel za Sustavno gospodarenje energijom. Također je predstavljena implementacija automatskih naplatnih sustava za mjerenja potrošnje energije i vode u ISGE te mogućnost mjerenja ostvarenih ušteda energije kroz ISGE.