Uskoro novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite

24. veljače 2021.

APN je dana 10. veljače 2021. objavio u javnim glasilima poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, kojim je pozvao sve kreditne institucije koje na području države mogu obavljati poslove davanja kredita na tržištu, da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom. Rok za dostavu ponuda bio je 18. veljače 2021.

Dana 19. veljače 2021. u APN-u održano je javno otvaranje ponuda za sudjelovanjem u subvencioniranju stambenih kredita za 14 (četrnaest) kreditnih institucija čije su ponude dostavljene u roku: Agram banka, BKS bank AG, Croatia banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, Karlovačka banka, Kent bank, OTP banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Bank Austria, Samoborska banka i Zagrebačka banka.

Ponudom su kreditne institucije iskazale interes u obavljanju poslova pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita  ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.

APN će u ime Republike Hrvatske zaključno do 26. veljače 2021. sklopiti ugovore o davanju subvencioniranih kredita sa svim kreditnim institucijama čije su ponude prihvaćene, a popis kreditnih institucija objaviti na službenim internetskim stranicama APN-a i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Inače, izmjenama Zakona koje su donesene krajem prošle godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade sve do 31. prosinca 2023. godine, za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu.