POZIV za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora prema Programu poticanja prodaje stanova na tržištu pod nazivom „POS +“

27. srpnja 2019.