POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

5. siječnja 2022.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/21-01/4, Ur. broj: 356-01/21-1, od 6. prosinca 2021. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

Viši stručni referent– 1 izvršitelj na određeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 20.) u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 11. siječnja 2022. godine (utorak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta i to za sljedeće kandidate:

 

1M.K. rođ. 1992.6J.P. rođ. 1970.
2I.D.  rođ. 1978.7D.M.C. rođ. 1967.
3T.H. rođ. 1983.8N.N. rođ. 1985.
4M.Ž. rođ. 1982.9A.Š. rođ. 1978.
5I.B. rođ. 1983.10F.T. rođ. 1982.

 

Prije početka testiranja potrebno je predočiti valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju prilikom ulaska u službene prostorije na uvid, sve uz obvezno nošenje maske za lice ili medicinske maske i posjedovanje vlastite olovke za testiranje.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 28. prosinca 2021. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 11. siječnja 2022. godine, od 11,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 12,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i/ili razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.