SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA

25. veljače 2022.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na javnom otvaranju ponuda u APN-u dana 25. veljače 2022. zaprimila je  ukupno 14 (četrnaest) ponuda od kreditnih institucija za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih stambenih kredita.

Ponude za sudjelovanjem u subvencioniranju stambenih kredita APN-u, dostavile su: Agram banka, BKS bank, Croatia banka, Erste&Steiermarkische Bank, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, Karlovačka banka, Kentbank, OTP banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Bank Austria, Samoborska banka  i Zagrebačka banka.

APN je, naime, 16. veljače 2022. objavio poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, kojim je pozvao sve kreditne institucije koje na području države mogu obavljati poslove davanja kredita na tržištu, da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom.

Ponudom su kreditne institucije iskazale interes u obavljanju poslova pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita  ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom. Rok za dostavu ponuda bio je 24. veljače 2022.

APN će u ime Republike Hrvatske sklopiti ugovor o davanju subvencioniranih kredita sa svim kreditnim institucijama čije su ponude prihvaćene u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Popis kreditnih institucija s kojima će APN sklopiti ugovor o davanju subvencioniranih kredita objavit će se zaključno do 04. ožujka 2022. na službenim internetskim stranicama APN-a i Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine.

Inače i ove godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita te se za ovu kalendarsku godinu planira raspisivanje i objava Oglasa u Narodnim novinama dana 9. ožujka 2022.  s početkom zaprimanja zahtjeva u kreditnim institucijama koje su s APN-om zaključile ugovore o poslovnoj suradnji. Zaprimanje zahtjeva koje će dostavljati kreditne institucije u ime građana trebalo bi započeti  dana  21. ožujka 2022. sve do utroška osiguranih sredstava  za tu namjenu.

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita omogućeno je subvencioniranje mjesečnog iznosa rate ili anuiteta korisnika kredita za stambeni kredit koji uzimaju kod kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno za izgradnju kuće, a sve u svrhu rješavanja stambenog pitanja.

U proteklih nekoliko godina ova se mjera pokazala vrlo uspješnom, obzirom da je više od 22.000 mladih obitelji na taj način rješilo ili rješava svoje stambeno pitanje, a u tim obiteljima koje koriste subvenciju rođeno je više od 5.000 djece.

Zbog toga je osiguran nastavak provođenja ovog programa sve do 2023., uz 50 milijuna kuna državne potpore godišnje.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan ili kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po četvornom metru u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisiti će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kretati će se od 30 do 51 posto.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona subvencioniranje stambenih kredita ne odobrava za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće podnositelju zahtjeva  ili članu obiteljskog kućanstva koji su pod uvjetima i na način propisan tim Zakonom ranije koristili subvencionirani kredit.

Također, korisnik kredita i svi članovi obiteljskog kućanstva koji rješavaju stambeno pitanje ovom stambenom mjerom, dužni su prijaviti prebivalište na kupljenu ili izgrađenu nekretninu te prebivati na istoj tijekom čitavog razdoblja subvencioniranja i dvije godine nakon toga.

U cilju brže  i efikasnije obrade zahtjeva za subvencioniranje, u postupku odobravanja kredita i zahtjeva, APN i Ministarstvo su stava kako APN neće obrađivati nepotpune predmete, odnosno predmete koji prilikom dostave od strane banke ne sadržavaju sve podatke iz članka 15. Zakona.

Sukladno tome, dana je i uputa svim bankama, da ne dostavljaju u APN nepotpune zahtjeve. Temeljem navedenog, predmetom dopuna bit će eventualna pojašnjenja neusklađenosti dostavljene dokumentacije ili ispravci računskih pogrešaka.

Kao što je javnost  već upoznata,  ovo je već  šesta godina subvencioniranja stambenih kredita, a što se tiče samog hodograma aktivnosti do sada, smatramo kako je sve teklo prilično jednostavno i transparentno tako da se u istom ništa ne mijenja. APN će već od danas pripremati za nove kredite te kao i do sada izvještavati javnost o broju zaprimljenih, obrađenih, odobrenih odnosno neodobrenih zahtjeva kada se za to ispune uvjeti.

Ukupne planirane obveze za dosad odobrene subvencionirane stambene kredite iznose 1.55 milijardi kuna, a što uključuje i dodatno subvencioniranje radi rođenja/posvojenja djeteta, maloljetne djece te utvrđenog invaliditeta korisnika kredita ili člana njegovog kućanstva.

Od 2017. godine do danas za oko 22.000 odobrenih subvencioniranih kredita utrošeno oko 435 milijuna kuna proračunskih sredstava.