Subvencioniranje stambenih kredita

5. lipnja 2020.

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017., 2018., 2019. i 2020. godine. Prijave na posljednji poziv zaprimale su se od 30. ožujka do 30. travnja 2020. godine i zaprimljeno je 3681 zahtjeva za subvencijom kredita.

Trenutno u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama traje obrada zaprimljenih zahtjeva. Do 5. lipnja obrađeno je 3055 zahtjeva od kojih je 2870 odobrenih, 168 ih je poslano na dopunu, 12 je odbijenih a 5 podnositelja su odustala.

Na poziv su se i ove godine mogli prijaviti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće  subvencije mogu ostvariti oni koji namjeravaju kupiti stan ili kuću ili izgraditi kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.

Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine. Posljednjim izmjenama zakona koje su donesene u lipnju 2019. godine omogućeno je produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina.

Do ove je godine ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 9410 obitelji osiguralo svoj dom a uz ovaj posljednji krug prijava do ljeta bi ih moglo biti preko 13 tisuća. U obiteljima koje koriste subvencije na stambene kredite do sad je rođeno gotovo 1300 djece.

Predviđen je još jedan krug prijava i to u rujnu 2020.