Provedba zakona o subvenvioniranju stambenih kredita

7. kolovoza 2018.

6. kolovoza 2018. godine u 14,00 sati u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama provedeno je javno otvaranje ponuda banaka sukladno Pozivu za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, Klasa: 406-03/18-02/1, Ur. broj: 356-01/18-1.
U postupku je sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita s bankama koje su dostavile ponude sa svom potrebnom dokumentacijom sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18).
Agencija apelira na građane da sve upite koje imaju u svezi provedbe Zakona o subvencioniranju stambenih kredita šalju putem elektroničke pošte na e-mail subvencije@apn.hr te da redovito prate novosti na službenim internetskim stranicama APN-a i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.