Početak zaprimanja zahtjeva za subvencionirane stambene kredite 21. ožujka 2022.

4. ožujka 2022.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) zadužena je za provedbu Programa subvencioniranja stambenih kredita za mlade u sklopu kojeg se građanima Republike Hrvatske pomaže pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno izgradnji kuće.

Svrha i cilj programa je poticati demografsku obnovu društva i urbanu regeneraciju naselja te omogućiti im rješavanje stambenog pitanja po povoljnijim kreditnim uvjetima, potaknuti ih većim subvencijama za kupnju ili izgradnju nekretnine u manje razvijenim gradovima i općinama, dodatno subvencionirati rođenu i posvojenu djecu, maloljetnu djecu do 18 godina te osobe s invaliditetom.

Oglas o početku zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita bit će objavljen 9. ožujka 2022. javnim glasilima i Narodnim novinama.

Ističemo kako će se zahtjevi od strane kreditnih institucija u APN-u zaprimati u uredovno radno vrijeme predviđeno za rad sa strankama  od 9 do 14 sati uz najviše do 200 zahtjeva dnevno po kreditnoj instituciji.

Zahtjevi zaprimljeni od dana početka subvencioniranja kredita, razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava. Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi zaprimljeni prije dana početka subvencioniranja kredita, odnosno prije 21. ožujka 2022. godine., neće se razmatrati.

Građani  koji rješavaju svoje i/ili stambeno pitanje svoje obitelji putem ove demografske mjere izravno se javljaju jednoj od kreditnih institucija (potpisnica ugovora o poslovnoj suradnji) putem koje će realizirati svoje subvencionirane stambene kredite, a ono što je važno odabrana kreditna institucija će ih dalje izvještavati o daljnjem tijeku realizacije kredita (o odobravanju, dopuni i/ili neodobravanju zahtjeva, ugovora o subvencioniranju i sl.)

POPIS ODABRANIH  KREDITNIH INSTITUCIJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN  UGOVOR O DAVANJU SUBVENCIONIRANIH KREDITA  (prema redoslijedu zaprimanja ponuda)

čl. 10. st. 4. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18, 66/19 i 146/2020)

  

Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita.EKS*- efektivna kamatna stopa  na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje (ili dulje u slučajevima iz čl. 12 i čl. 13 Zakona ), a najmanje slijedeće dvije godine, neće biti viši od 10 % od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate kredita.