OGLAS o početku subvencioniranja stambenih kredita

8. ožujka 2023.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
(„Narodne novine“, br. 65/17, 61/18, 66/19 i 146/20; dalje u tekstu: Zakon)
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN),
u ime Republike Hrvatske, objavljuje
OGLAS
o početku subvencioniranja stambenih kredita
Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita u 2023. godini, sukladno
odredbama Zakona, zaprimaju se u APN-u od 20. ožujka 2023. godine.
Zahtjevi za subvencioniranje stambenog kredita podnose se odabranoj kreditnoj
instituciji.
Odluku kojom se utvrđuje da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za davanje
kredita po odredbama Zakona, zajedno s potrebnim dokumentima, odabrana
kreditna institucija, bez odgađanja, dostavlja APN-u.
Zahtjevi zaprimljeni od dana početka subvencioniranja kredita, razmatrat će
se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se
do utroška planiranih sredstava.
Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi zaprimljeni prije dana početka subvencioniranja
kredita, odnosno prije 20. ožujka 2023. godine neće se razmatrati.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama