Objavljen popis banaka koje će provoditi subvencije

6. ožujka 2020.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje popis banaka s kojima je potpisan ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita. Riječ je o 13 banaka, za koje je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom. Efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 2,19 do 3,70 posto.

“Pozivam mlade ljude da se pridruže tisućama onih koji su uz pomoć subvencioniranih kredita riješili svoje stambeno pitanje. Pomoći mladima moj je prioritet i to za mene nisu samo brojke, to je na tisuće mladih ljudi koji sada imaju svoj dom u kojem grade svoje obitelji” – rekao je Štromar.

“Ovo je konkretna mjera i drago mi je da su je mladi prepoznali. Svi koji u ovom krugu predaju potpunu dokumentaciju subvencije će i dobiti” – rekao je Štromar i najavio da će ove godine biti još jedan poziv te oni koji ne uspiju skupiti svu dokumentaciju, novu priliku imaju već u rujnu.

U ovom krugu subvencija sudjelovat će 13 banaka, a najniža efektivna kamatna stopa je 2,19 posto.

Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, APN je objavila 19. veljače 2020. godine dok je rok za dostavu ponuda bio 27. veljače 2020. godine.

Kreditne institucije (banke) ugovorom su se obvezale obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetom koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.

Popis odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen Ugovor o davanju subvencioniranih kredita
čl. 10. st. 4. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 i 66/19)
R.B  NAZIV KREDITNE INSTITUCIJENajviši EKS* sukladno prihvaćenim ponudama i potpisanim ugovorima o davanju subvencioniranih kredita s kreditnim institucijama
Kn
1.HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.2,192,19
2.PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.2,482,48
3.ZAGREBAČKA BANKA D.D.2,492,49
4.OTP BANKA D.D.2,542,54
5.PODRAVSKA BANKA D.D.2,592,59
6.ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.2,602,47
7.KARLOVAČKA BANKA D.D.2,702,60
8.RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D.2,702,40
9.AGRAM BANKA D.D.2,792,79
10.BKS BANK AG2,892,25
11.ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.3,052,50
12.KENTBANK D.D.3,06  2,99
13.  CROATIA BANKA D.D.3,703,70
EKS*- efektivna kamatna stopa  na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje (ili dulje u slučajevima iz čl. 12 i čl. 13 Zakona ), a najmanje slijedeće dvije godine, neće biti viša od 10 % od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate kredita.

Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita.

Građani koji žele riješiti svoje stambeno pitanje, od 30. ožujka imat će novu priliku ostvariti to uz subvencionirane stambene kredite, jednu od demografskih mjera kojima Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja već četvrtu godinu za redom pomaže mladima da osiguraju svoj dom što je jedan od glavnih preduvjeta za planiranje budućnosti i ostanak u Hrvatskoj. Prijave će biti moguće do 8. travnja 2020. godine dok se novi krug prijava očekuje već u rujnu ove godine.

Riječ je ovdje o već dobro poznatom i prihvaćenom programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN, pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Kako bi se mjera još dodatno poboljšala, prošle su godine donesene izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Javnost  je ovu mjeru već prepoznala kao kvalitetnu, a o uspješnosti najbolje govori činjenica da je u tri godine provođenja odobreno više od 9400 subvencioniranih kredita. U obiteljima koje koriste subvencije do sada je rođeno više od 1100 djece.

Uvjeti prijave na natječaj nisu se promijenili što znači da će se na poziv moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.