Obavijest o subvencioniranje stambenih kredita

7. studenoga 2017.

Zaključno s danom 31. listopada 2017. obrađeno je svih 2399 zaprimljenih zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita te je, na dan 3. studenoga 2017., odobreno 2267 zahtjeva, za 89 je zatražena dopuna dokumentacije, 16 zahtjeva je odbijeno, a 24 podnositelja je odustalo od podnesenog zahtjeva.

U tijeku je potpisivanje ugovora o subvencioniranom stambenom kreditu za odobrene zahtjeve, kao i dodataka ugovora, sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Isplata subvencija odvijat će se sukaldno dinamici dospjeća kreditnih obveza po sklopljenim ugovorima.