Obavijest o pristiglim ponudama banaka za subvencioniranje stanbenih kredita

14. kolovoza 2017.

U Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama 14. kolovoza 2017.  javno su otvorene ponude banaka pristigle po javnom pozivu za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita.

Ponude je dostavilo jedanaest banaka i jedna stambena štedionica – Hrvatska poštanska banka, Erste&Steiermarkische bank, Podravska banka, Otp banka, Zagrebačka banka, Prva stambena štedionica, Privredna banka Zagreb, Splitska banka, Reiffeisenbank Austria, Karlovačka banka, Istarska kreditna banka Umag i Imex banka.

U tijeku je obrada pristiglih ponuda  te će APN u zakonom određenom roku sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji s bankama čije ponude odgovaraju uvjetima i mjerilima određenim javnim pozivom i na web stranici objaviti popis banaka s kojima je sklopljen ugovor.

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Narodne novine broj 65/17

Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita  Narodne novine broj 76/17