Iskoristite jedinstvenu priliku za nepovratnu subvenciju polovice mjesečnih obroka prve četiri godine otplate kredita!

4. rujna 2017.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) počela je zaprimati zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita. Danas do 12 sati zaprimljeno je 948 zahtjeva iz svih deset kreditnih institucija – banaka s kojima su sklopljeni ugovori o davanju subvencioniranih kredita. Postupak zaprimanja zahtjeva nastavlja se i dalje.

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 65/17) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine broj 76/17).

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je temeljem provedenog javnog poziva od 5. kolovoza 2017. godine odabrala kreditne institucije koje će sudjelovati u provedbi programa subvencioniranja stambenih kredita. Riječ je o ukupno 10 kreditnih institucija čiji popis možete pročitati OVDJE.

Oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita objavljen je u javnim glasilima i Narodnim novinama 1. rujna 2017. godine, a zahtjevi se mogu predati od 4. rujna 2017. godine. Po utrošku predviđenih sredstava Agencija će javnost obavijesti Oglasom o prestanku subvencioniranja kredita.

 

Uvjeti za odobravanje subvencioniranja kredita

Mogu se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina, koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće.

Subvencioniranje kredita odobravat će se samo za kupnju stana ili kuće koja ima akt za uporabu građevine, odnosno za gradnju kuće koja ima akt za građenje, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati. Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine. Također, odobravat će se za kredit čiji iznos ne prelazi 100.000 eura te čiji rok otplate nije kraći od 15 godina. Iznos kredita može biti i veći, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira.

 

Gdje podnijeti zahtjev i što mu priložiti?

Budući da se zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita predaje u odabranoj kreditnoj instituciji odnosno banci u kojoj se i podiže stambeni kredit, građani sve potrebne informacije o samom postupku predaje zahtjeva mogu dobiti u banci.

 

Potrebna dokumentacija:

  • preslika osobne iskaznice
  • predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
  • preslika zemljišnoknjižnog izvatka, presliku akta za građenje ili uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti odnosno graditi kuću
  • potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
  • javnobilježnički ovjerena izjava da u vlasništvu nemate stan ili kuću ili da u vlasništvu imate samo jedan stan ili kuću koju prodajete radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće.

 

Banka će u roku od osam dana od podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama. Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju utvrdi da su za to ispunjeni svi zakonski propisani uvjeti.

Mogućnost produženja roka za subvencioniranje stambenog kredita

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produljuje se za godinu dana, a za svako živorođeno ili posvojeno dijete se produljuje za dvije godine.

Obzirom da će broj subvencioniranih kredita biti ograničen, subvencije kredita odobravati će se prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, a u slučaju više istodobno podnesenih zahtjeva, odobravanje će početi od zahtjeva s manjim iznosom traženog kredita.  Sukladno Odluci ministra Štromara o raspodjeli sredstava osiguranih za subvencioniranje kredita ukupna sredstva namijenjena za subvencioniranje stambenih kredita dijele se u omjeru 75% namijenjenih kupnji stana i 25% namijenjenih za kupnju ili izgradnju kuće.Također, istom Odlukom raspoređuju se i sredstva po kreditnim institucijama i to na način da se ograničava isplata ukupno najviše do 20% osiguranih financijskih sredstva predviđenih za subvencioniranje po pojedinoj kreditnoj instituciji odnosno banci. Takva raspodjela omogućit će pravedniju raspodjelu predviđenih novčanih sredstava.

Ministarstvo i Agencija o samom  će tijeku zaprimanja i obrade zahtjeva kontinuirano obavještavati medije i javnost.