Lista reda prvenstva GPM Klara

8. prosinca 2017.

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta iz Programa društveno poticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta na lokaciji Zagreb-Klara, a sukladno članku 6. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara APN objavljuje:

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara na listu reda prvenstva su slijedeći:

  • podnositelji zahtjeva su članovi zajedničkog domaćinstva s podnositeljem zahtjeva koji je prema vremenskom redoslijedu zaprimanja potpunog zahtjeva imao prednost.

Sukladno članku 7. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni konačni red prvenstva, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu APN-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja konačnog reda prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici APN-a, a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.