Stanovi u izgradnji

Zadar

Dana 05. ožujka 2021. godine položen je kamen temeljac kojim se obilježio početak radova na izgradnji višestambene građevine s uređenjem okoliša sa 100 stanova u Gradu Zadru, koja se sastoji od dvije dilatacije sa po 50 stanova i pripadajućih parkirnih mjesta, ukupne netto korisne površine 6.932,89 m2. Potpisan je Ugovor o građenju s izvođačem LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o. Stručni nadzor na izgradnji obavlja trgovačko društvo GIN-COMPANY d.o.o. iz Zadra. Planirani rok izvođenja radova iznosi 600 kalendarskih dana.