Stanovi u pripremi

TROGIR

U svrhu realizacije Programa POS-a u Gradu Trogiru, utvrđena je Konačna Lista reda prvenstva prema kojoj se planira izgradnja ukupno 30 stanova u višestambenoj građevini Programa POS-a. Dana 09. studenoga 2020. godine potpisan je Ugovor o prijenosu prava i vlasništva i Predugovor o međusobnim pravima i obvezama između APN-a i Grada Trogira. U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.