Izgrađeni stanovi

Šibenik – Šubićevac

Izgradnja dvije višestambene građevine oznake F1 i F2 na lokaciji Šubićevac u Šibeniku, s uređenjem okoliša i infrastrukture na k.č.br. 955/6 i kč.br. 962/22 k.o. Šibenik s ukupno 148 stanova s pripadajućim garažnim, garažno-parkirnim i vanjskim parkirnim mjestima ukupne neto korisne površine NKP= 9.651,15 m2.

Građevina F1 katnosti Pr+6 sadrži 94 stana s pripadajućim spremištima, 32 garažno-parkirna mjesta i 15 garaža u prizemlju, te 47 vanjskih parkirnih mjesta na parceli.

Građevina F2 katnosti Pr+6 sadrži 54 stana s pripadajućim spremištima, 16 garažno-parkirnih mjesta i 10 garaža u prizemlju, te 28 vanjskih parkirnih mjesta na parceli.

Sukladno provedenim postupcima javne nabave, odabrani su sljedeći sudionici u izgradnji:

 • Projektant: ARHITEKTURA DUPLANČIĆ d.o.o., Zagreb,
 • Izvođač radova: KAMGRAD d.o.o., Zagreb,
 • Nadzor i konzalting: INTERKONZALTING d.o.o., Zagreb,
 • Voditelj projekta: EKONERG d.o.o., Zagreb.

Početak izgradnje je 16. svibnja 2017. godine s rokom izgradnje 400 dana, odnosno do 19. lipnja 2018. godine.

ZADNJE NOVOSTI:

Stanje radova na dan 31.05.2018.

 • Tehnički pregled građevina održan 23.05.2018. za građevinu F1 i 24.05.2018. za građevinu F2. Izdavanje uporabne dozvole se očekuje 4. lipnja 2018. godine.
 • Predviđen je termini za pregled stanova s kupcima: 7. i 14. lipnja 2018. godine dok se useljenje planira tijekom lipnja 2018. godine.

Stanje radova na dana 30.03.2018. za građevine F1 i F2:
– STANOVI: izvode se završni radovi na polaganju parketa, bojanju zidova i stropova, te
završni radovi na elektroinstalacijama i plinskoj instalaciji, montaža sobnih vrata.
– GARAŽE I ZAJEDNIČKI PROSTORI: montaža instalacija i predviđene opreme,
izvedba soboslikarskih radova,
izvedba bravarskih radova (ograde, spremišta, vrata, rešetke),
izvršena montaža svih vrata individualnih garaža.
– FASADE: sva pročelja završena, vrše se radovi u podnožju objekata i na krovu.
– OKOLIŠ: završava se izvedba i montaža priključnih šahtova s vodovima za infrastrukturu na parcelama,
nakon čega započinju radovi na uređenju okoliša na parcelama

Stanje radova na dan 30.04.2018.

 

 • Stanovi: završavaju se parketarski radovi, postava lajsni slijedi  soboslikarske radove, sva ostala

oprema montirana, ispituju se instalacije vode i odvodnje i atestiranje ispravnosti vode za piće.

 • Izvršeni svi priključci, montirana brojila, dogovara se probno puštanje plina radi atestiranja instalacija.
 • Okoliš: vrši se zbijanje tampon šljunka s ispitivanjem kao priprema podloge za asfalt, polaganje betonskih kocki

na pješačke površine, nasipavanje zemlje i šljunka prema projektu okoliša.

 • Završena izmjera stanova, spremišta i garaža, izmjera GPM i PM izvršiti će se nakon isrctavanja oznaka.
 • Predviđeni termini za tehnički pregled: 23.05.2018. za F1, 24.05.2018. za F2.
 • Predviđeni termini za pregled stanova s kupcima: 28. i 29.05.2018.

 

Stanje radova za studeni 2017. godine:

 • izvedeno 50,60 % radova u ugovorenom roku sukladno terminsko-financijskom planu,
 • izvode se građevinsko-obrtnički radovi: armirano betonski, zidarski, izolaterski, fasaderski, gipskartonski, sosboslikarski, keramičarski radovi i ugradnja PVC stolarije,
 • izvode se instalaterski radovi: elektrokabliranje u stanovima, vodovod i kanalizacija, drenaže oko objekata. Izvode se razvodi instalacija plina, grijanja i hlađenja po katovima. Izvodi se priprema za soboslikarske radove. Na F1 izveden završni sloj fasade na dijelu pročelja.