Stanovi u izgradnji

Rovinj

SVEČANIM ČINOM POTPISIVANJA POVELJE I POLAGANJA KAMENA TEMELJCA U ROVINJU, 20. RUJNA 2021. GODINE, POKRENUTA JE IZGRADNJA DVIJE POS-OVE VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE SA 28 STANOVA (PO 14 STANOVA U SVAKOJ GRAĐEVINI) UKUPNE VRIJEDNOSTI INVESTICIJE 24 MILIJUNA KUNA.

Riječ je o dvije višestambene zgrade sa ukupno 28 stanova (po 14 stanova u svakoj građevini) čija ukupna NKP s pripadajućim spremištima i garažno-parkirnim/parkirnim mjestima iznosi 2.037,29 m.

Ukupna vrijednost investicije procjenjena je na cca 24 milijuna kuna od čega poticajna sredstva Republike Hrvatske iznose 5,5 milijuna kuna. Grad Rovinj je osigurao zemljište i komunalno opremanje građevina s priključcima, uključujući i komunalni doprinos, bez naknade. Uz navedeno, Grad bespovratno sufinancira i izgradnju građevina s više od 3,8 milijuna kuna.

Predvidiva prodajna cijena stana iznosi 1.350 €/m2.

 

Grad je u lipnju 2017. godine dostavio dokumentaciju neophodnu za početak realizacije Programa POS-a nakon čega je Grad započeo rješavanje imovinsko-pravnih pitanja vezanih uz zemljište i prometnicu. Grad je u prosincu 2017. donio Odluku o uvjetima o mjerilima i kriterijima za kupnju stana iz Programa POS-a.

APN je 25. siječnja 2018. uputio dopis Grad uz prijedlog teksta Predugovora o međusobnim pravima i obvezama. Grad je objavio javni poziv za kupnju stanova iz Programa POS-a te je formirana konačna lista reda prvenstva dana 22. studenoga 2018. godine. Potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama te Ugovor o prijenosu prava vlasništva. U tijeku je izmjena prostorno-planske dokumentacije nakon čega će se objaviti javno nadmetanje za usluge izrade projektne dokumentacije.