Izgrađeni stanovi

Rovinj

Predani ključevi POS stanova u Rovinju-Rovigno

Izgradnja POS stanova u Rovinju-Rovigno važan je projekt kako za grad, tako i za buduće stanare, mahom mlade obitelji koje nisu još riješile stambeno pitanje

U Rovinju-Rovigno je danas održana svečanost povodom podjele ključeva kupcima stanova u višestambenim zgradama iz programa POS-a.

Svečanosti su prisustvovali ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, direktor APN-a Dragan Hristov, saborski zastupnici Emil Daus, Anton Kliman, Marin Lerotić, zamjenik župana Tulio Demetlika, gradonačelnik Marko Paliaga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno Emil Nimčević, te zamjenik gradonačelnika David Modrušan.

Izgradnja POS stanova u Rovinju-Rovigno važan je projekt kako za grad, tako i za buduće stanare, mahom mlade obitelji koje nisu još riješile stambeno pitanje.

„Vjerujem da je ovaj dan posebno emotivan za sve danas prisutne. Prvenstveno za vas koji ćete po prvi put u ovu zgradu ući kao njeni stanari, ali i za nas kojima je danas pripala velika čast da s vama dijelimo ovaj trenutak.

Mali je ovo, ali itekako važan dio niza programa kojima nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših mladih te ih zadržati u našem prelijepom Rovinju. Stoga planiramo kontinuirano nastaviti graditi nove POS stanove te smo s tom namjerom već osigurali potrebno dodatno zemljište“, izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga.

Direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan Hristov napomenuo je kako je vrijednost investicije u Rovinju-Rovigno 3 milijuna i 188 tisuća eura te kako je dosad u Istarskoj županiji izgrađeno 393 stanova prema POS programu.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izrazio je zadovoljstvo ovim projektom te čestitao novim stanarima kao i svima koji su sudjelovali u realizaciji.

„U samom projektu društveno poticajne stanogradnje koji u Republici Hrvatskoj postoji od 2002. godine izgrađeno je 8 i pol tisuća stanova čime su zaista riješena životna pitanja brojnih naših sugrađana. Pored ovog projekta upravo smo danas u Zagrebu obilježili početak prikupljanja zahtjeva za kupnju stana po jednom drugom zakonskom modelu, odnosno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita. Na taj se način uz značajna sredstva iz državnog proračuna pomaže prvenstveno mladim ljudima da mogu riješiti svoje stambeno pitanje“, izjavio je ministar Bačić, te je najavio tijekom godine i izradu stambene strategije prema kojoj bi se onda utvrdili i drugi modeli izgradnje stanova u Republici Hrvatskoj koja se financira iz državnog proračuna.

Unatoč porastu cijena u građevinskom sektoru realizacija investicije koju provodi APN bila je moguća zahvaljujući Gradu Rovinj-Rovigno koji se, osim što je osigurao građevinski teren i potrebnu infrastrukturu, obvezao sufinancirati navedenu izgradnju dodatnim iznosom od gotovo 4 milijuna kuna te se odreći potraživanja za komunalni doprinos, kao i prava na naknadu za ustupljeno zemljište i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom.

Svaka zgrada broji po 14 stanova zajedno sa parkirnim mjestima i spremištima.  Ukupna vrijednost investicije iznosi 24 milijuna kuna, od čega je 5 i pol milijuna kuna pokriveno poticajnim sredstvima Republike Hrvatske“.

SVEČANIM ČINOM POTPISIVANJA POVELJE I POLAGANJA KAMENA TEMELJCA U ROVINJU, 20. RUJNA 2021. GODINE, POKRENUTA JE IZGRADNJA DVIJE POS-OVE VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE SA 28 STANOVA (PO 14 STANOVA U SVAKOJ GRAĐEVINI) UKUPNE VRIJEDNOSTI INVESTICIJE 24 MILIJUNA KUNA.

Riječ je o dvije višestambene zgrade sa ukupno 28 stanova (po 14 stanova u svakoj građevini) čija ukupna NKP s pripadajućim spremištima i garažno-parkirnim/parkirnim mjestima iznosi 2.037,29 m.

Ukupna vrijednost investicije procjenjena je na cca 24 milijuna kuna od čega poticajna sredstva Republike Hrvatske iznose 5,5 milijuna kuna. Grad Rovinj je osigurao zemljište i komunalno opremanje građevina s priključcima, uključujući i komunalni doprinos, bez naknade. Uz navedeno, Grad bespovratno sufinancira i izgradnju građevina s više od 3,8 milijuna kuna.

Predvidiva prodajna cijena stana iznosi 1.350 €/m2.

 

Grad je u lipnju 2017. godine dostavio dokumentaciju neophodnu za početak realizacije Programa POS-a nakon čega je Grad započeo rješavanje imovinsko-pravnih pitanja vezanih uz zemljište i prometnicu. Grad je u prosincu 2017. donio Odluku o uvjetima o mjerilima i kriterijima za kupnju stana iz Programa POS-a.

APN je 25. siječnja 2018. uputio dopis Grad uz prijedlog teksta Predugovora o međusobnim pravima i obvezama. Grad je objavio javni poziv za kupnju stanova iz Programa POS-a te je formirana konačna lista reda prvenstva dana 22. studenoga 2018. godine. Potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama te Ugovor o prijenosu prava vlasništva. U tijeku je izmjena prostorno-planske dokumentacije nakon čega će se objaviti javno nadmetanje za usluge izrade projektne dokumentacije.