Izgrađeni stanovi

Krk

 

U gradu Krku, APN je započeo s izgradnjom višestambene građevine s 30 stanova smještenih u 2 stambene cjeline oznaka „A“ i „B“, koje imaju svoje zasebne ulaze.

Ukupna neto korisna površina (NKP) za 30 stanova i pripadajućih vanjskim parkirnih mjestima iznosi NKP = 2.020,62 m2.

Sukladno provedenim postupcima javne nabave, odabrani su sljedeći sudionici u izgradnji:

Projektant: DINOCOP d.o.o., Pušća 103, Omišalj

Izvođač radova: G.P. KRK d.d. Krk

Nadzor i konzalting: JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb

Početak radova na izgradnji: 18. svibnja 2018. godine

Ugovoreni rok završetka izgradnje: 500 kalendarskih dana

Stanje radova na dan 30.6.2019. godine,

Izvedeno 74 % radova

Stanje radova:

– završna obrada prodora na ravnom krovu, postavljanje rešetki na prodorima

– unutarnje žbukanje i ličenje zidova

– keramičarski radovi, postava keramike u kupaonama i kuhinjama

– fasaderski radovi,

– radovi na okolišu

 

Stanje radova na dan 31.3.2019. godine,

Izvedeno 54 % radova

Stanje radova:

-ugradnja estriha,

-postavljanje toplinske izolacije međukatne konstrukcije,

-postavljanje toplinske izolacije krova,

-zidanje ograda balkona,

-izrada horizontalnih serklaža na ogradama balkona,

-ugradnja betona u padu na krov,

-postavljanje cijevi za napajanje unutarnjih i vanjskih jedinica,

-postavljanje PVC cijevi za odvod kondenzata s unutarnje jedinice

 

Stanje radova na dan 31.01.2019. godine

Izvedeno 41,99 % radova

Izvedeni su svi pregradni zidovi

 • Izvedeni su svi opečni tipski nadvoji
 • Montirani su svi dimnjaci tipa „Schiedel”
 • Izvedena ugradba okvira PVC stolarije
 • Izvedena horizontalna hidorizolacija bitumenskim trakama u potpunosti
 • Izvedena ugradnja PVC razdjelnika stanova
 • Ugrađene su plastične cijevi u podrumskoj etaži, prizemlju, na 1. katu i na 2. katu oba objekta. Završeno je uvlačenje kabela rasvjete i priključnica u podrumskoj etaži, prizemlju te 1. katu.
 • Ugradnja cijevi, razvodnih i montažnih kutija na prizemlju A i B objekta za potrebe uvlačenja UTP i svjetlovodnih kabela.

Izvedena ugradnja višeslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi.

 • Dobava, transport i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi.
 • Dobava, transport i ugradnja kompletnih vodomjernih ormarića s vodomjerima
 • Dobava i ugradnja troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem “press“ spojnicma.

Izrada šliceva i prodora u zidovima od opeke i podovima od armiranog betona, za postavljanje cijevi instalacija odsisne ventilacije sanitarija

i kuhinjskih napa. Izvedeni su šlicevi na prizemlju, 1. katu i 2. katu.

 • Dobava i ugradnja plastičnih cijevi za potrebe odsisne ventilacije sanitarija i kuhinjskih napa, uključivo sa ovjesom i spajanjem. Ugrađene su cijevi prizemlja, 1. kata i 2 kata.

 

Stanje radova na dan 30.11.2018. godine,

Izvedeno 27,20 % radova

U tijeku je izvođenje AB krovne konstrukcije, zidanje pregradnih zidova, izrada hidroizolacije prizemlja, razvod vodovodnih i elektro instalacija.

Stanje radova na dan 31.10.2018. godine

Izvedeno 20,90 % radova

U tijeku je izvođenje AB međukatne konstrukcije iznad prvog kata, zidanje nosivih zidova drugog kata, zidanje pregradnih zidova prizemlja, zidanje nosivih zidova prvog kata

Stanje radova na dan 31.09.2018. godine

Izvedeno 13 % radova

U tijeku je zidanje zidova prizemlja, ab unutarnje stubište, ab ploča prizemlja

Stanje radova na dan 31.08.2018. godine

U tijeku je izvedba AB ploča prizemlja i AB temelji u dijelu objekta gdje nema podruma.

Stanje radova na dan 31.07.2018. godine

U tijeku je izvedba AB zidova podruma i trakastih temelja prizemlja u dijelu objekta na kojem nema podruma.

Stanje radova na dan 31.05.2018. godine

Izvedeni su radovi organizacije i pripreme gradilišta.

U tijeku široki iskop terena, izvedeno cca 90% širokog iskopa.

U tijeku dobava i nanošenje tucanika.