Športski centar bazeni Poljud

Športski centar bazeni Poljud

 

Primarni cilj:  sveobuhvatna energetska obnova, ukupno 15.779,04 m2 neto korisne površine

Pružatelj energetske usluge ESCO energy d.o.o., Žminj

Ugovor o energetskom učinku potpisan: 29.12.2016.g.

Završetak radova:  31.10.2018.g.

Ukupni troškovi ulaganja s PDV-om [mil.kn]:  62

Sredstva FZOEU (40% opravdanih troškova) s PDV-om [mil.kn]: 24.4

Trajanje ugovora: 14g

 

Mjere energetske obnove:

 • izvedba vlastitog izvora topline (kotlovnice) na ekstra lako loživo ulje i priprema za korištenje prirodnog plina
 • rekonstrukcija toplinskih podstanica
 • rekonstrukcija termoenergetskih sustava
 • rekonstrukcija sustava unutarnje i vanjske rasvjete
 • izvedba centralnog nadzornog sustava
 • poboljšanje toplinskih karakteristika fasadnih elemenata uključivo ostakljenja
 • ugradnja obnovljivih izvora energije (dizalice topline, solarni sustavi za zagrijavanje vode)

 

Prije obnove:

 • Energetske potrebe (kWh/god): 7.307.750,72
 • Ukupni trošak energije bez PDV-a (mil. Kn/god.): 5.2

 

Poslije obnove:

 • Energetske potrebe (kWh/god): 2.112.750,72
 • Ukupni trošak energije bez PDV-a (mil. Kn/god.): 1,8
 • Ušteda energije: 71,09%
 • Udio energije iz obnovljivih izvora: 56,90%