Kaznionica u Lepoglavi

Primarni cilj: sveobuhvatna energetska obnova, ukupno 17 891.5 m2 neto korisne površine

Ponuditelj energetske usluge: Funda d.o.o

Ugovor o energetskom učinku potpisan: 29.03.2016..g.

Završetak radova: 29.09.2017..g.

Ukupna vrijednost ulaganja bez naknada za energetsku uslugu s PDV-om [mil.kn]: 38.65

Subvencija opravdanih 40% sredstava – Fond za zaštitu okoliša s PDV-om [mil.kn]: 14.817

Trajanje ugovora: 14g.

 

Mjere energetske obnove

 • Automatizacija mjerenja potrošnje
 • Automatska regulacija temperature
 • Energent za grijanje i kotlovnica
 • Vanjska stolarija
 • Fasada
 • Krov
 • Rasvjeta

Prije obnove

 • Energetske potrebe [kWh/god]: 824.468,76
 • Potrošnja vode [m3/god]: 689,00
 • Ukupni trošak energije i vode bez PDV-a [mil. kn/god]: 4.5647

Nakon obnove

 • Energetske potrebe [kWh/god]: 608.211,83
 • Potrošnja vode [m3/god]: 93 689
 • Ukupni trošak energije i vode bez PDV-a [mil. kn/god]: 3
 • Ušteda energije: 12,38 %
 • Udio energije iz obnovljivih izvora: 50%