Stambeno zbrinjavanje mladih uz subvencije i POS

28. lipnja 2019.

U Hrvatskom saboru danas su doneseni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita te Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Cilj izmjena je dodatno unaprjeđenje i poboljšanje programa Ministarstva za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji, a rezultat su upravo prijedloga građana koji su ove mjere ocijenili iznimno važnima i korisnima.
Omogućit će se produženje subvencija za dodatnu godinu dana po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu, a u programu POS-a smanjuje se kamatna stopa s 3 na 2 posto
Izmjenama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita omogućit će se produženje subvencija za dodatnu godinu dana po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina.
Što se tiče Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, omogućava se rješavanje stambenog pitanja širem krugu građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, a smanjuje se i kamatna stopa na javna sredstva u otplati s 3 na 2 posto. Također, omogućava se kupnja stanova za državne i javne službenike i namještenike deficitarnih zanimanja te sprječava zloupotreba javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaje stanova.
– Zakone unaprjeđujemo u skladu s rastom gospodarstva, prijedlozima građana, a i na razini Vlade su ti programi dobili značajniju podršku. Mi smo unazad godinu dana slušali zahtjeve građana, komunicirali s njima i odlučili mjere dodatno poboljšati i prilagoditi njima – istaknuo je ministar Štromar te podsjetio da u prve dvije godine kako je mjera pokrenuta odobreno više od 5300 subvencioniranih kredita.
– Više od 5300 mladih ljudi uz pomoć tih subvencija kupilo je stan i kuću, ili izgradilo kuću te da je u tim njihovim domovima do sad rođeno više od 700 djece. Zato mogu sa sigurnošću tvrditi da je ovo dobra i konkretna demografska mjera. Također, do sad je izgrađeno 8276 POS stanova, a u pripremi je izgradnja još tisuću, pretežito na obali. Kad to zbrojimo, radi se o više od 13 500 domova za preko 36 000 mladih ljudi – naveo je ministar konkretne brojke koje govore o uspjehu oba programa.
Do sada je u program POS-a uloženo više od četiri milijarde kuna. To je konkretna demografska mjera koja za cilj ima omogućiti mladima osiguranje stanovanja i ostanak u Hrvatskoj. Izgradnja stanova POS-a je program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Izmjene Zakona o POS-u imaju i demografski karakter budući da je cilj osigurati stanovanje mladima i njihov ostanak u Hrvatskoj.
– Upravo zato, u smislu uređivanja tržišta POS stanova, uvodi se zabrana davanja u najam ili prodaja neotplaćenih stanova što će se definirati kupoporodajnim ugovorom – kako bi se stanovi zaista koristili za namjenu za koju su građeni i za koju država izdvaja javna sredstva – naglasio je ministar Štromar.
Također, i Zakon o subvencioniranju stambenih kredita donesen je u svrhu pomoći u rješavanju stambenog pitanja za mlade, kao i u svrhu poticanja demografske obnove. Tim Zakonom se uređuje subvencioniranje stambenih kredita koje građani, mladi ljudi do 45 godina,  uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće radi rješavanja stambenog pitanja, na način da Republika Hrvatska putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama subvencionira od 30 do 51 posto ukupnog iznosa obroka ili anuiteta u prvih pet godina otplate stambenog kredita. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.
– Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine – podsjetio je ministar.