Program POS-a u Gradu Sisku

19. ožujka 2021.

U cilju realizacije Programa POS-a u Gradu Sisku pokrenute su aktivnosti za formiranje Liste reda prvenstva te je dana 18. ožujka 2021. godine na službenim mrežnim stranicama Grada Siska objavljen Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a:  Prijedlog LRP Sisak