Približava se kraj sedmog po redu natječaja subvencioniranih kredita

13. travnja 2022.

Zakonom je omogućeno subvencioniranje stambenih kredita za mlađe od 45 godina, svake kalendarske godine sve do 31. prosinca 2023. godine.

Obzirom da program ima svrhu poticati demografsku obnovu društva, urbanu regeneraciju naselja te smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske, za realizaciju zahtjeva za subvencioniranjem u 2022. godini osigurano je 50 mln kuna, a zahtjevi će se odobravati od danas pa sve do utroška, odnosno do objave Oglasa o prestanku zaprimanja zahtjeva.

U nastavku donosimo statistički pregled:

  • Na uzorku od 400 obrađenih zahtjeva zaprimljenih od 21.03.2022. prosječni iznos subvencioniranog stambenog kredita iznosi 78.000,00 EUR, a prosječan rok otplate korisnika koji traže kredite je 22 godine.
  • EKS (efektivna kamatna stopa) iznosi prosječno 2,08 %, a NKS (nominalna kamatna stopa) 1,98 % godišnje.
  • Prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita je 32 godine.
  • Iznos prosječnog mjesečnog anuiteta koji korisnici otplaćuju je oko 402 EUR / 3.035 kn,

a od toga mjesečna subvencija iznosi oko 135 EUR / 1.020 kn.

  • U proračunu je za ovu godinu osigurano 50 milijuna kuna što je dovoljno za oko100 zahtjeva prema planu dosad obrađenih zahtjeva (prosječna ukupna godišnja subvencija st. kredita po korisniku iznosi otprilike 12.240 kuna godišnje).
  • Zahtjevi u APN-u započeli su se zaprimati  03.2022., a zaprimati i odobravati će se do utroška planiranih sredstava.