Priopćenje: višestambena građevina POS-a na lokaciji KILA 4, Put Vrborana 29, 31, 33, 35 i 37

27. veljače 2019.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), kao investitor višestambene građevine POS-a na lokaciji KILA 4 u gradu Splitu, potaknut prijavama kupaca stanova nakon nevremena 23. veljače 2019. godine, daje slijedeće priopćenje.

Zbog velikog broja evidentiranih nedostataka na predmetnoj građevini, APN je odobrio zajednici izvođača na predmetnoj građevini produžetak važenja dvogodišnjeg bankovnog jamstva za otklanjanje nedostataka za 6 mjeseci, i to u periodu od 14. ožujka do 14. rujna 2018. godine.
Nakon produžetka bankovnog jamstva, počeo je teći rok za otklanjanje nedostataka, međutim nedostaci se nisu otklanjali prihvatljivom dinamikom niti prema preporučenim načinima sanacije.
U navedenom period, APN je poduzeo sve potrebne aktivnosti kako bi se utvrdili uzroci pojedinih nedostataka te odredili načini sanacije istih.

Tijekom cijelog perioda trajanja produženog roka za otklanjanje nedostataka, APN je zaprimao mailove, pozive stanara te obavijesti od predstavnika stanara i obavijesti koordinatora kako svi prijavljeni nedostaci nisu otklonjeni u stanovima i u zajedničkim dijelovima zgrada.
Slijedom navedenog, kako se izvođač nije pridržavao preuzetih obaveza iz Ugovora o građenju i naknadno potpisane bezuvjetne garancije, APN kao naručitelj radova i investitor na SPS Kila 4 u Splitu, prije isteka bankovne garancije je pokrenuo postupak aktiviranja bankovnog jamstva, odnosno banke je zatražio isplatu sredstava bankovnog jamstva. Međutim, banka nije postupila po zahtjevu APN-a te APN dobiva rješenje Trgovačkog suda u Splitu, kojim se određuje privremena mjera kojom se zabranjuje isplata po navedenoj bankarskoj garanciji za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Na navedenu privremenu mjeru, APN je pravovremeno uložio žalbu te je Visoki trgovački sud donio rješenje kojim se navedena privremena mjera ukida. Sukladno tome, APN je ponovio zahtjev za isplatom sredstava po bankarskoj garanciji, međutim, banka nije postupila po zahtjevu APN-a. Dana 23. studenog 2018. godine, APN je zaprimio II privremenu mjeru zabrane naplate bankarske garancije, na što je također uložena žalba te je u tijeku žalbeni postupak.

Sukladno svemu gore navedenom, razvidno je kako APN poduzima sve, na zakonu utemeljene aktivnosti, na otklanjanju nedostataka evidentiranih unutar garantnog roka.
Po okončanju postupka pred Visokim trgovačkim sudom, APN će uskladiti daljnje aktivnosti na otklanjanju nedostataka na predmetnoj građevini.
Zahvaljujemo na razumijevanju.