Oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita

14. kolovoza 2019.

Na temelju članka 19., stavka 2., Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17,
61/18, 66/19), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN),
u ime Republike Hrvatske, objavljuje

OGLAS
o početku subvencioniranja stambenih kredita

Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita za 2019. godinu, sukladno odredbama
Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, zaprimaju se od 10. rujna 2019. godine.
Zahtjev za subvencioniranje kredita zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se
odabranoj kreditnoj instituciji.
Odluku kojom se utvrđuje da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za davanje kredita po
odredbama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, zajedno s potrebnim
dokumentima, odabrana kreditna institucija, bez odgađanja, dostavlja APN-u.
Zahtjevi zaprimljeni od dana početka subvencioniranja kredita, razmatrat će se prema
vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih
sredstava.
Zahtjevi zaprimljeni prije dana početka subvencioniranja kredita, odnosno prije 10. rujna
2019., neće se razmatrati.

Agencija za pravni promet
i posredovanje nekretninama