Održane radionice za korištenje Informacijskog Sustava za Gospodarenje Energijom u gradu Rijeci.

16. svibnja 2019.

Djelatnici Odjela za sustavno gospodarenje energijom i ISGE, održali su edukacijske radionice o korištenju ISGE sustava – ISGE-onice, u Rijeci, u utorak 14.05.2019.

Svrha ISGE-onica je upoznati djelatnike javnog sektora sa zakonskim obvezama javnog sektora u pogledu provođenja mjera sustavnog gospodarenja energijom i povećanja energetske učinkovitosti  praćenjem potrošnje energenata i vode na objektima javnog sektora te upisivanjem potrošnje u ISGE – Informacijski sustav za gospodarenje energijom, glavni nacionalni alat za sustavno gospodarenje energijom.

U suradnji s Energetskim administratorom institucije Rijeka sport d.o.o., održane su ukupno dvije ISGE-onice, za dvije grupe djelatnika svih objekata spomenute institucije. Na ISGE-onicama, educirani su postojeći i novi korisnici kako bi ih se osposobilo za praćenje potrošnje energenata i vode na objektu/ima, unos tih podataka u ISGE te svim mogućnostima ISGE-a koje proizlaze iz mjesečnog upisivanja podataka o potrošnji za objekt/e.