Održane ISGE-onice u gradu Puli

18. travnja 2019.

U utorak 9. travnja, djelatnici Odjela za sustavno gospodarenje energijom i ISGE, u organizaciji s Energetskom administratoricom Grada Pule, održali su ISGE-onicu – radionicu o korištenju Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) za Korisnike Grada Pule.

Održane su sveukupno tri ISGE-onice za tri grupe djelatnika Grada Pule, koji su zaduženi za praćenje potrošnje i unos podataka u ISGE. Na radionicama ih se educiralo o mogućnostima ISGE-a te o radu u sustavu.

Svrha ISGE-onica je upoznati djelatnike javnog sektora sa zakonskim obvezama javnog sektora vezanima uz sustavno gospodarenje energijom i energetsku učinkovitost te praćenje potrošnje na objektima javnog sektora.