Obrađeni svi zahtjevi za subvencionirane kredite zaprimljeni u posljednjem krugu prijava

7. prosinca 2020.

APN je obradila sve zaprimljene zahtjeve za subvencionirane kredite koji su zaprimljeni u posljednjem, petom po redu krugu prijava. Od ukupno 4.651 zaprimljenih zahtjeva, odobreno je njih 4.140, za 479 zahtjeva je zatražena dopuna, 8 zahtjeva je odbijeno a 24 podnositelja zahtjeva je odustalo. U tijeku je javno savjetovanje o izmjenama Zakona kako bi se ova mjera mogla provoditi i narednih godina.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita s Konačnim Prijedlogom Zakona kojim se između ostaloga utvrđuje novi rok do 31. prosinca 2023. godine u kojem Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje javne pozive za subvencionirane stambene kredite, upućen je u javno savjetovanje u četvrtak, 3. prosinca 2020. godine. Zainteresirana javnost svoje primjedbe na zakon može uputiti do 7. prosinca 2020. godine putem portala eSavjetovanja.

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“, broj 65/17, 61/18 i 66/19) donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji a njime se propisuje davanje pomoći građanima prilikom rješavanja stambenih pitanja, kupnjom stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, putem subvencioniranja stambenih kredita. Da bi se ova mjera stambenog zbrinjavanja nastavila bilo je potrebno izmijeniti postojeći Zakon, jer je trenutno važećim zakonom propisano da se pozivi APN-a raspisuju samo do kraja ove godine.

Novine koje donose izmjene Zakona: 

  • utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2023. godine u kojem Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu
  • jasnije se određuje da se ne odobrava subvencioniranje kredita podnositeljima koji su to pravo ostvarili ranije
  • jasnije se definira status malodobne djece za koje se odobrava dodatno subvencioniranje kao članove kućanstva
  • uređuje se rok u kojem su korisnik kredita i članovi kućanstva obvezni imati prijavljeno prebivalište
  • uređuju se slučajevi u kojima nije potrebno vratiti uplaćena sredstva subvencija te se proširuju na prodaju stana ili kuće u slučaju izgradnje veće kuće.

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 7. prosinca 2020. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Podsjetimo, subvencioniranje stambenih kredita je program stambenog zbrinjavanja u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo te APN, pomažu pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Program se uspješno provodi od 2017. godine i to jednom godišnje, iznimno ove godine kada su objavljena dva poziva, jedan u travnju, a prijave na ovaj posljednji poziv bile su moguće od 28. rujna do 19. listopada 2020. godine.

Na posljednji je poziv zaprimljen 4.651 zahtjev. Dosad je obrađen 4.061 zahtjev, od čega je odobreno njih 3.600, za 440 zahtjeva je zatražena dopuna, 7 zahtjeva je odbijeno a 14 podnositelja je odustalo od zahtjeva.

Na poziv su se mogli prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće subvencije dobivaju oni koji kupuju stan ili kuću ili grade kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.

Ova mjera ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno/usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija produžuje za dodatne dvije godine. Također, subvencija se produžuje za dodatnu godinu po svakom djetetu u obitelji koje u trenutku podnošenja zahtjeva za subvencije nije starije od 18 godina.

Javnost je ovu mjeru već prepoznala kao kvalitetnu, a o uspješnosti najbolje govori podatak da je u četiri godine provođenja odobreno 17.151 subvencioniranih kredita. U obiteljima koje koriste subvencije do sada je rođeno više od 2.000 djece. 

U proračunu za 2021. godinu je za subvencije osigurano 263,5 milijuna kuna, od čega se 213,5 milijuna kuna odnosi na plaćanje subvencija iz obveza do 2021. godine, a 50 milijuna kuna za nove subvencije koje će se odobriti u 2021. godini