OBAVIJEST svim zainteresiranim kreditnim institucijama koje na području Republike Hrvatske mogu obavljati poslove davanja kredita na tržištu

21. kolovoza 2020.

Na temelju članka 10. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ br. 65/17, 61/18 i 66/19) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u ime Republike Hrvatske objavit će dana 24. kolovoza 2020. godine u javnim glasilima Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, s rokom dostave do 01. rujna 2020. godine do 16 sati.