Obavijest o zaprimanju zahtijeva za subvencioniranju stambenih kredita

14. rujna 2018.

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 ) u Članku 19. određeno je kako se subvencioniranje kredita odobrava do iznosa sredstava osiguranih za tu svrhu u državnom proračunu, prema raspodjeli sredstava koju će ministar utvrditi odlukom. Slijedom narečenog APN će odobravati zahtjeve korisnika kredita do trenutka utroška predviđenih financijskih sredstava.

Svakako, sukladno stavku 2. prethodno navedenog članka o početku i prestanku subvencioniranja kredita APN  će zainteresirane osobe obavjestiti oglasom u javnim glasilima i »Narodnim novinama«.

Nastavljamo s prikupljanjem zahtjeva i svi koji imaju potrebu za rješavanjem stambenog pitanja imaju vremena javiti se.

Javnost ćemo obavijestiti tjedan dana prije zatvaranja natječaja.