Obavijest o prodaji nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

26. travnja 2018.

Na temelju članka 3. Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 08/04, 27/08, 105/09 i 79/12), zatim točke 4. i 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 12. svibnja 2011. godine (Klasa: 940-01/11-01/01, Urbroj: 5030105-11-1) te Pravilnika o prodaji nekretnina, APN je raspisao Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Popis svih 359 nekretnina koje su predmet prodaje, uvjeti prodaje te potrebna dokumentacija za nadmetanje nalaze se na službenoj stranici APN-a — www.apn.hr, te na oglasnim pločama gradova i općina na čijem području se nalaze ponuđene nekretnine.

Javno nadmetanje je otvoreno do 27. travnja 2018. godine do 12 sati.

Sve obavijesti u svezi s nadmetanjem zainteresirane osobe mogu dobiti u APN-u Zagreb, Savska 41/IX, kao i putem telefona 01/6331-600 — Odjel za gospodarenje i prodaju nekretnina.