Obavijest o javnom nadmetanju za radove na izgradnji prostora javne namjene u sklopu stambeno-poslovnog kompleksa KILA 1, Split

8. ožujka 2018.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je, u EOJN 7. ožujka 2018. godine, javno nadmetanju za radove na izgradnji prostora javne namjene u sklopu stambeno-poslovnog kompleksa KILA 1- FAZA II, na k.č.br. 3338/1 k.o. Split
Konkretno se radi o tri prostora javne namjene ukupne netto korisne površine (NKP) 610,52 m2 i to: zdravstvena ustanova 361,95 m2, ljekarna 98,03 m2 i prostorije kotara 150,54 m2, uz pripadajuća garažno-parkirna mjesta.
Planirani rok izgradnje je 365 dana od dana uvođenja u posao.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 4.600.000,00 kuna (bez PDV-a).
Predviđeni rok otvaranja ponuda je 29. ožujka 2018. godine, u 13. sati.

LINK: Izgradnja prostora javne namjene na lokaciji KILA 1 – FAZA 2, u Splitu,
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1540039