Obavijest o javnom nadmetanju POS Đurđevac

20. ožujka 2018.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je, u EOJN, 19. ožujka 2018. godine, javno nadmetanje za radove na izgradnji višestambene i pomoćne građevine s uređenjem okoliša i parkirališta na parceli u gradu Đurđevcu, na k.č.br. 2510/34 k.o. Đurđevac I, za Program društveno poticane stanogradnje.

Konkretno se radi o višestambenoj građevini s ukupno 12 stanova s pripadajućim spremištima i garažno-parkirnim mjestima ukupne netto korisne površine 1.095,74 m2.

Planirani rok izgradnje je 365 dana od dana uvođenja u posao do primopredaje građevine.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 4.900.000,00 kuna (bez PDV-a). Predviđeni rok otvaranja ponuda je 11. travnja 2018. godine, u 13. sati.

LINK: Izgradnja višestambene i pomoćne građevine POS-a s uređenjem okoliša i parkirališta na parceli u gradu Đurđevcu