OBAVIJEST KORISNICIMA SUBVENCIONIRANIH STAMBENIH KREDITA

15. travnja 2020.

Ovim putem obavještavamo korisnike subvencioniranih stambenih kredita da je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu APN) svoju obvezu sukladno Odlukama o odobravanju subvencioniranih stambenih kredita i zaključenim Ugovorima ispunila. Za svakog korisnika subvencije, APN je unaprijed (za cijelu godinu) uplatio sredstva na račune banaka po partijama kredita.

Ukoliko pojedini korisnik subvencioniranog kredita nije u mogućnosti plaćati svoj dio mjesečnog anuiteta, APN je suglasan da mu Banka izađe u susret i tu obvezu prolongira za određeni period. Tom odlukom ne mijenja se Odluka o odobravanju subvencioniranja stambenih kredita jer su odobrena subvencionirana sredstva fiksna i već isplaćena. Odluku će APN mijenjati kao i do sada kada pojedini korisnik u periodu subvencioniranja dobije dijete ili se podnositelju zahtjeva ili članu njegova kućanstva utvrdi invaliditet najmanje 50 % te je osoba upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Isto tako, ukoliko Banka odobri prolongiranje (moratorij) korisnikovog dijela anuiteta za par mjeseci, nije potrebno mijenjati i ponovno potpisivati tripartitni ugovor i time korisniku kredita stvarati dodatne troškove.

Agencija za pravni promet i
posredovanje nekretninama