OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA DAVANJE U NAJAM NEKRETNINA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE ZA LOKACIJE OSIJEK I ZAGREB

1. lipnja 2020.

Obavijest podnositeljima zahtjeva za najam stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na lokacijama POS Osijek (Vukovarska 192) i POS Zagreb (Klara i Zapruđe)

 

APN će dana 08. lipnja 2020. godine objaviti liste reda prvenstva za najam stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na lokacijama POS Osijek (Vukovarska 192) i POS Zagreb (Klara i Zapruđe).

Sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje (NN. 101/18), svaki podnositelj zahtjeva za najam ima u roku 8 dana od dana objave mogućnost ulaganja prigovora na objavljeni utvrđeni red prvenstva.

O dostavljenim prigovorima odlučuje direktor APN-a. Nakon rješavanja istih direktor će donijeti odluke o utvrđenju konačnih lista reda prvenstva za najam stanova na predmetnim lokacijama.